Dengan hanya berzakat 2.5%, anda dapat menyumbang kepada kelangsungan keperluan agihan zakat di Selangor terutama dalam situasi sukar COVID-19 ini.

Dengan hanya berzakat 2.5%, anda dapat menyumbang kepada kelangsungan keperluan agihan zakat di Selangor terutama dalam situasi sukar COVID-19 ini.

Lembaga Zakat Selangor (LZS) menjangkakan akan berlaku peningkatan asnaf fakir, miskin dan mualaf sehingga 80,000 keluarga, kesan penularan pandemik COVID-19. Mereka ini terdiri daripada golongan yang terjejas terutamanya ketua keluarga yang diberhentikan kerja/hilang punca pendapatan, cuti sementara tanpa gaji atau bergaji separuh.

Hadiah Utama

1X

SIMPANAN
TABUNG HAJI
bernilai

RM5,000

Hadiah Kedua

1X

SIMPANAN
TABUNG HAJI
bernilai

RM3,000

Hadiah Ketiga

1X

SIMPANAN
TABUNG HAJI
bernilai

RM2,000

Hadiah Keempat

1X

SIMPANAN
TABUNG HAJI
bernilai

RM1,000

Hadiah Saguhati (10x)

SIMPANAN
TABUNG HAJI
bernilai

RM600

* Tertakluk kepada terma dan syarat

Dengan

Langkah
Mudah

Tunai zakat anda melalui salah satu platform bayaran berikut:

Sila imbas kod QR untuk mengisi borang penyertaan secara online atau layari

* Nota: Ia mengikut Garis Panduan Syariah Penganjuran Peraduan Zakat, Lembaga Zakat Selangor (MAIS)

Kalkulator Zakat

Kira Zakat Anda

Bayar Zakat Online

Cepat, Mudah dan Selamat

Semak Rekod

Pembayaran & Permohonan

Terma & Syarat

“Jom Tunai Zakat: Menang dan Kongsi” dianjurkan oleh Lembaga Zakat Selangor (MAIS) (dirujuk sebagai “LZS”) bermula 15 November hingga 31 Disember 2021.

 • Terbuka kepada semua KECUALI warga kerja LZS.
 • Untuk menyertainya, peserta hendaklah mematuhi peraturan berikut:
  • Peserta perlu membuat bayaran zakat harta di mana-mana saluran bayaran yang disediakan oleh LZS termasuk ejen-ejen LZS yang bertauliah.
  • Peserta perlu imbas kod QR untuk mengisi borang sebagai bukti dan komitmen penyertaan.
  • Tiada had minimum bayaran zakat yang ditunaikan.
  • Setiap peserta berhak untuk satu cabutan.
  • Pemenang akan menyumbangkan 50% daripada nilai hadiah yang diterima kepada asnaf yang berhak dan ditentukan oleh LZS sendiri.
 • Pemenang akan dipilih melalui sistem cabutan berkomputer dan dipantau oleh juraudit LZS. Pemenang akan dihubungi oleh LZS melalui panggilan telefon yang direkodkan di dalam sistem LZS. Peserta bertanggungjawab untuk memastikan nombor telefon, alamat e-mel dan alamat surat-menyurat adalah terkini dan dikemaskini dengan LZS.
 • Keputusan LZS adalah muktamad dan sebarang bantahan atau surat-menyurat tidak akan dilayan.
 • LZS berhak meminta pemenang mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah sebelum penebusan hadiah.
 • Pemenang hanya layak memenangi satu hadiah sahaja. LZS berhak menggantikan hadiah tersebut dengan hadiah yang sama nilai.
 • Sekiranya pemenang dijemput untuk menghadiri majlis penyampaian hadiah yang dianjurkan oleh LZS, pemenang adalah
  bertanggungjawab ke atas segala perbelanjaan yang timbul bagi menghadiri majlis tersebut.
 • LZS tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan terhadap segala kos pengangkutan yang berkaitan dengan penebusan atau penyerahan hadiah. Apa-apa kos tambahan, duti, cukai atau perbelanjaan sampingan atau caj yang dikenakan berkaitan dengan hadiah adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemenang.
 • LZS berhak untuk meminda tempoh penyertaan tanpa sebarang notis. Semua penyertaan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dilayan dan akan terbatal secara automatik.
 • LZS berhak membatalkan mana-mana penyertaan secara automatik jika peserta melanggar terma dan syarat yang ditetapkan tanpa sebarang notis.
 • Dengan menyertai “Jom Tunai Zakat: Menang dan Kongsi” ini juga, peserta bersetuju:
  • Untuk membenarkan data peribadinya dikumpul, diproses dan digunakan oleh LZS selaras dengan Notis Privasi LZS
   termasuk untuk aktiviti-aktiviti pemasaran dan promosi.
  • Untuk LZS menerbitkan atau memaparkan nama dan/atau gambar pemenang di dalam media pemasaran, portal LZS atau lain-lain medium elektronik bagi tujuan publisiti.
 • Sebarang terma, syarat dan peraturan penyertaan yang tidak dipatuhi boleh menyebabkan pemenang tersingkir. Pemenang gantian yang tersenarai akan dipilih sebagai pemenang.
 • LZS berhak atas budi bicara mutlaknya, menukar, meminda atau menambah sebarang terma dan syarat, menamatkan atau
  menggantungkan penyertaan dengan memberikan notis bertulis melalui media elektronik atau kaedah lain.

Untuk sebarang pertanyaan, maklumat lanjut atau maklum balas berkaitan dengan peraduan ini, peserta boleh menghubungi:

TALIAN ZAKAT SELANGOR 1-300-88-4343

TALIAN ZAKAT SELANGOR
1-300-88-4343

Perhatian

Selepas membuat pembayaran zakat, sila imbas kod QR untuk mengisi borang penyertaan secara online atau layari